Kontakt:

Adresa: Andreja Kmeťa 2, 96501 Žiar nad Hronom
Mail: bramicom@bramicom.sk
Telefón: 0905 412 698
IČO: 37395912